Databeskyttelsespolitik for Selected Car Group

Version 1.
Dato: Maj 2018

1. Introduktion

Det er vigtigt for os i Selected Car Group (“SCG”), at du som samarbejdspartner føler du tryg ved vores behandling af de personoplysninger, der kommer i vores besiddelse, når du handler med os. Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er et supplement til, men erstatter ikke andre politikker eller vilkår og betingelser, som er etableret mellem os.

2. Hvem er den registeransvarlige for dine personoplysninger?
Den danske virksomhed Selfinvest ApS (“Selfinvest”) er ansvarlig for de personoplysninger, du sender til os inden for SCG. Selfinvest er ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”) og lokal lovgivning.

Selfinvest ApS
CVR: 15008091
Turbinevej 10
5500 Middelfart
Danmark

Autoriseret repræsentant for personoplysninger er: Marketing Director Thomas Willecke

3. Hvor opbevarer vi dine data?

De data, vi indsamler fra dig, opbevares inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), men kan også overføres til og behandles i et land uden for EØS. Enhver sådan overførsel af dine personoplysninger vil ske i overensstemmelse med GDPR.

Virksomheder i SCG overfører kun personoplysninger til tredjelande (uden for EØS), hvis visse betingelser er opfyldt. En overførsel kan eksempelvis finde sted, hvis EU-kommissionen har besluttet, at det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller har givet de fornødne garantier, f.eks. ved at indgå en aftale, der omfatter EU-standardkontraktbestemmelserne, med modtageren af personoplysningerne, eller ved at vælge en modtager, som overholder en række specifikke bestemmelser (f.eks. Privacy Shield-ordningen).

4. Hvem kan få adgang til dine data?

Hvis formålet kræver det, kan dine personoplysninger blive delt internt i SCG. Vi hverken sælger eller videregiver på anden vis dine data til eksterne tredjeparter med henblik på markedsføring.

5. Hvilke personoplysninger behandles af os?

SCG indsamler og behandler dine personoplysninger. De data, vi indsamler og behandler i en given situation, varierer, men personoplysningerne kan omfatte følgende:

  • Stamdata, herunder navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, køn og e-mailadresse.
  • Personoplysninger sendt til os i chats og/eller e-mails, som vi har en legitim interesse i for at opretholde vores relation til dig som kunde.

Personoplysninger, der indsamles via forskellige teknologier, kanaler og platforme, kan kombineres.

Vi behandler primært dine personoplysninger i forbindelse med kommunikation og markedsføring af SCG.

6. Hvad er formålet

Vi behandler personoplysninger i SCG vedrørende markedsføring og kommunikation af SCG.

Behandlingen af personoplysninger i SCG er i overensstemmelse med følgende principper:

  • Vores behandling af personoplysninger sker altid på lovlig, rimelig og transparent vis i forhold til den registrerede person.
  • Vi indsamler kun personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål.
  • Vi behandler kun tilstrækkelige og relevante personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til.
  • Vi sørger for, at personoplysningerne er nøjagtige og opdaterede. Unøjagtige personoplysninger slettes eller berigtiges uden unødig forsinkelse.
  • Vi sletter personoplysninger, der ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil oplysningerne blev behandlet.
  • Vi behandler personoplysninger på en måde, der sikrer en passende beskyttelse af dem.

7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi bruger tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod manipulation, tab, destruktion eller adgang for uautoriserede personer eller behandling i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer revideres regelmæssigt på baggrund af den nyeste udvikling inden for teknologi og trusselsvurderinger.

8. Hvad er dine rettigheder

Du har ret til at modtage oplysninger om og gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Når du har sendt din anmodning til SCG, har du ret til at få korrigeret, slettet eller blokeret alle data, der viser sig at være ukorrekte eller vildledende eller er blevet forarbejdet i strid med lovgivningen om personoplysninger.

Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, der er baseret på SCG’s legitime interesse. SCG vil ikke fortsætte med at behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise legitime grunde hertil, som tilsidesætter din interesse og dine rettigheder, eller på grund af juridiske krav.

9. Hvor længe opbevare vi personoplysninger?

Vi opbevarer ikke personoplysninger på en måde, der gør det muligt at identificere dig i en længere periode, end hvad der er nødvendigt til formålet med behandlingen af dataene.

10. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger ukorrekt, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed fx datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

11. Kontakt

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt og har derfor en afdeling, der håndterer anmodninger i relation til dine rettigheder som anført ovenfor i emne 8.

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, eller hvis du har brug for svar på et bestemt spørgsmål eller emne i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte os på info@scgroup.dk